+48 56 688 13 52 wew. 21

Technik żywienia i usług gastronomicznych

symbol cyfrowy zawodu 343404

HGT 02 przygotowanie i wydawanie dań
HGT 12 ocena żywienia i usług gastronomicznych

Warunkiem uzyskania tytułu Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zdanie dwóch kwalifikacji w zawodzie:
HGT 02 przygotowanie i wydawanie dań
HGT 12.ocena żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent TŻIUG powinien być przygotowany do wykonania następujących zadań:
w zakresie kwalifikacji HGT 02.:
-ocena jakości surowców
-przechowywanie żywności
-obróbka produktów
-przygotowanie dań zimnych i gorących oraz deserów
-wydawanie dań
-ocena jakości żywności.
W zakresie kwalifikacji HGT 12.:
-ocena jakości żywienia
-planowanie żywienia
-organizacja żywienia w produkcji gastronomicznej
-wykonanie usług gastronomicznych
-ekspedycja potraw i napojów
-układanie jadłospisów.
Przedmioty
bhp
zasady żywienia
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
obsługa konsumenta
usługi w gastronomii
marketing w gastronomii
poradnictwo dietetyczne i żywieniowe
żywienie i usługi gastronomiczne
wyposażenie zakładów gastronomicznych

Kariera:
Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci stają się nie tylko specjalistami w zakresie żywienia, ale także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Dzięki zdobytym umiejętnością przy wykorzystaniu profesjonalnej bazy nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Rozwój zawodowy
Absolwent może również podjąć naukę na uczelni wyższej w formie studiów magisterskich jak i również naukę w formie kursu kwalifikacyjnego.