+48 56 688 13 52 wew. 21

Pożegnanie z Hiszpanią

Europuente-Spanish Project Partner

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

„Ready,steady,Spain!” Praktyki zawodowe w Hiszpanii

Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-00013853

„Wszystko, co dobre szybko się kończy”

Niestety nasza andaluzyjska przygoda również dobiegła końca. Z Hiszpanii wracamy pełni wrażeń, z nowymi doświadczeniami, znajomościami i umiejętności, z głowami pełnymi pomysłów i z ogromną wiarą w siebie

2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe pozwoliły nam nie tylko rozwinąć się na polu zawodowym ale również, a może przede wszystkim, rozwinąć kompetencje samodzielności, adaptacyjne, międzykulturowe oraz językowe.

Ponieważ „podróże kształcą” my także wróciliśmy odmienieni, bardziej samodzielni i z większą wiarą we własne umiejętności posługiwania się językiem obcym a także radzenia sobie na stanowisku pracy w środowisku zagranicznym. Poprzez praktyki w Hiszpanii poznaliśmy odmienną od polskiej kulturę, inny światopogląd, co przyczyniło się do naszego osobistego i intelektualnego rozwoju.

Polecamy każdemu taką formę rozwoju i nauki- poprzez doświadczenie. Już zazdrościmy kolejnej grupie wyjazdu w listopadzie na praktyki zawodowe w Granadzie