+48 56 688 13 52 wew. 21

Projekty współfinansowane ze środków Unijnych w ZS Wąbrzeźno

UniaProjekt

Dziś nauka jutro praca III”

Dziś nauka jutro praca IV”

Dziś nauka jutro praca V”

 

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnych projektów ruszyły dodatkowe zajęcia pozalekcyjne , których celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Dzięki pozyskanym przez Powiat Wąbrzeski środkom zewnętrznym w ramach EFS zakupiono pomoce dydaktyczne , które mają na celu uatrakcyjnić zajęcia dodatkowe, min.: książki, karty pracy , arkusze, gry dydaktyczne , plansze dydaktyczne , figury geometryczne , sprzęt komputerowy, programy , serwis bufetowy, etc.

  • Zajęcia pozalekcyjne dla techników logistyków

  • Zajęcia pozalekcyjne dla techników ekonomistów

  • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z matematyki

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z języka angielskiego

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

  • Zajęcia pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych

  • Zajęcia pozalekcyjne z modelowania przestrzennego , programowania obiektowego oraz druku 3 D

  • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu profesjonalnego parzenia kawy