+48 56 688 13 52 wew. 21

Zajęcia projektowe z obsługi i programowania obrabiarek CNC

UniaProjekt

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Dziś nauka jutro praca III”, rozpoczęły się zajęcia z podstaw programowania obrabiarek numerycznie sterowanych CNC, dla drugiej grupy zajęciowej.

Uczniowie zapoznają się z elementami niezbędnymi przy pracy z obrabiarkami CNC tj.:

  • podstawy metrologii,

  • podstawowe różnice między obróbką na maszynach klasycznych a numerycznych,

  • kod G i jego zastosowanie w programowaniu,

  • obsługa symulatora pulpitu sterowniczego,

  • obsługa obrabiarki,

  • pisanie rzeczywistych programów na obróbkę tokarską i frezarską z poziomu maszyny,

  • podstawy druku 3d.

Szkoła dysponuje obrabiarkami szkoleniowymi opartymi o sterowanie firmy Siemens.

Grupę ćwiczeniową stanowią uczniowie klas: III Technik Mechatronik, IIIa oraz IIIc Szkoły Branżowej I stopnia – mechanik monter.