+48 56 688 13 52 wew. 21

Trwa kurs na wózki widłowe dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu „ Dziś nauka , jutro praca IV”

UniaProjekt

 

Powiat Wąbrzeski w ramach realizacji projektu „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zorganizował „Kurs na wózki widłowe” dla grupy 15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku magazyniera, osoby zajmującej się transportem ładunków, a także wykonywania zadań z jakimi codziennie musi zmierzyć się operator pracujący w dużych zakładach pracy. Kurs na wózki widłowe to nie tylko inwestycja we własny rozwój, ale również w posiadane kompetencje, a te jak powszechnie wiadomo odgrywają ogromną rolę na rynku pracy. Po zadanym egzaminie uczniowie otrzymają zaświadczenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

Koordynator szkolny

Anna Rękosiewicz