+48 56 688 13 52 wew. 21

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU 2020/21

Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1Bereza WojciechDyrektor ZS Wąbrzeźno, przedmioty elektrotechniczne
2Szmycińska JustynaWicedyrektor ZS Wąbrzeźno, j. polski
3Rutkowska EwaWicedyrektor ZS Wąbrzeźno, j. polski
4.Frączek ViolettaKierownik kształcenia praktycznego, p. ekonomiczne
5 Abramczyk Izabela przedmioty mechaniczne, zajęcia praktyczne
6 Bacińska Aleksandra Edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu
7 Bańczerowska Lucyna Przedmioty informatyczne
8 Bochra Agnieszka przedmioty logistyczne
9 Broniewska Jolanta wychowanie fizyczne
10 Bykowska-Szelążek Anna pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości
11 Bytnar Lukrecja matematyka
12 Bytnar Stanisław przedmioty mechaniczne, informatyka
13 ks. Dembiński Andrzej religia
14 Dzielska Agnieszka przedmioty hotelarskie
15 Dzielska Ewa - Saja przedmioty turystyczne i handlowe
16 Fijołek-Trzcińska Violetta język polski
17  Fiałkowska Izabela chemia, biologia, wychowawca internatu
18 Gierszewski Tadeusz przedmioty mechaniczne, matematyka
19 Gumuła Bogusław historia
20 Izdebski Zbigniew pedagog, wychowawca internatu
21  Klimek Małgorzata język polski
22 Klinikowski Roman wychowawca internatu
23  Kołpacka Hanna język niemiecki
24  Kowalska Hanna język angielski
25  Kowalska Stanisława historia, zajęcia rewalidacyjne
26  Krawczyk Szymon biologia, chemia
27  Krzewińska Anna matematyka
28 Lewicki Marcin fizyka, przedmioty mechatroniczne
29  Ługiewicz Aleksandra język angielski
30 Marszałek Agnieszka przedmioty mechatroniczne, przedmioty informatyczne
31 Mikulska Sabina nauczyciel bibliotekarz
32 Moch Barbara wychowawca internatu. kszt. kompetencji zawodowych
33 Molczyński Łukasz wychowanie fizyczne
34 Mysyszyn Olena język angielski
35 Olszewska Dorota wychowanie fizyczne
36 Ostrowska Beata przedmioty ekonomiczne
37 Piątek Elżbieta język angielski
38 Piotrowska Paulina język angielski
39 Przybylska Lidia przedmioty ekonomiczne i logistyczne
40 Rękosiewicz Anna geografia
41 Różynska Sandra religia
42  Rybszleger Piotr wychowanie fizyczne
43 Słupkowski Piotr wychowanie fizyczne
44  Sroka Edyta przedmioty informatyczno - ekonomiczne
45  Studzińska – Gołaszewska Beata przedmioty zawodowe gastronomiczne
46  Szczygłowska-Rarus Lucyna matematyka
47  Turek Ewa historia, WOS, historia i społeczeństwo
48  Wierzbowski Zbigniew przedmioty ekonomiczne i handlowe
49 Wiśniewska Anita język niemiecki
50  Wiśniewska Dorota przedmioty ekonomiczne
51 Zubko Artur przedmioty mechaniczne
52 Żabiński Arkadiusz wychowanie fizyczne

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1 Błędzka Danuta religia
Ferlin Krzysztof przedmioty informatyczne
3 Gardiner Magdalena j. polski
4 Kaczmarek Marta fizyka
5 Kowalski Ryszard zajęcia praktyczne
6 Künstler Bolesław   matematyka
Mikołajczak Dariusz zajęcia praktyczne
8   Rutkowska Małgorzata   przedmioty logistyczne
Stenzel Michał język niemiecki
10  Turbak Paweł fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
11   Zrada Piotr Informatyka

 

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno; e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie: 56 688 13 52.

  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować pod numerem telefonu 608 523 262 lub wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych.

  4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

  8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.