+48 56 688 13 52 wew. 21

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU 2020/21

Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie

w roku szkolnym 2020-2021

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1 Abramczyk Izabela przedmioty mechaniczne
Bacińska Aleksandra Edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu
Bańczerowska Lucyna Przedmioty informatyczne
Bochra Agnieszka przedmioty logistyczne
Broniewska Jolanta wychowanie fizyczne
Bykowska-Szelążek Anna pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości
Bytnar Lukrecja matematyka
Bytnar Stanisław DYREKTOR szkoły, przedmioty mechaniczne
Dzielska Agnieszka przedmioty hotelarskie
10  Dzielska Ewa - Saja przedmioty turystyczne i handlowe
11  Fijołek-Trzcińska Violetta język polski
12  Fiałkowska Izabela chemia, biologia
13  Frączek Violetta przedmioty ekonomiczne
14  Gierszewski Tadeusz WICEDYREKTOR ds. dydaktycznych, przedmioty mechaniczne
15  Gumuła Bogusław WICEDYREKTOR ds. wychowawczych, historia
16  Izdebski Zbigniew pedagog, wychowawca internatu
17  Klimek Małgorzata Język polski
18  Klinikowski Roman Historia, wychowawca internatu
19  Kołpacka Hanna język niemiecki
20  Kowalska Hanna język angielski
21  Kowalska Stanisława historia, zajęcia rewalidacyjne
22  Krawczyk Szymon biologia, chemia
23  Krzewińska Anna matematyka
24  Lewicki Marcin fizyka, przedmioty mechatroniczne
25  Ługiewicz Aleksandra język angielski
26  Mikulska Sabina bibliotekarz, wychowanie fizyczne
27  Molczyński Łukasz wychowanie fizyczne
28  Moch Barbara KIEROWNIK kształcenia praktycznego, wych. internatu
29  Mysyszyn Olena język angielski
30  Olszewska Dorota wychowanie fizyczne
31  Ostrowska Beata przedmioty ekonomiczne
32 Piątek Elżbieta język angielski
33  Piotrowska Paulina język angielski
34  Przybylska Lidia przedmioty ekonomiczne i logistyczne
35  Rękosiewicz Anna geografia
36  Różynska Sandra religia
37  Rutkowska Ewa język polski
38  Rybszleger Piotr wychowanie fizyczne
39  Słupkowski Piotr wychowanie fizyczne
40  Sroka Edyta przedmioty informatyczno - ekonomiczne
41  Studzińska – Gołaszewska Beata przedmioty zawodowe gastronomiczne
42  Szczygłowska-Rarus Lucyna matematyka
43  Szlesiński Marcin religia
44  Szmycińska Justyna KIEROWNIK kształcenia ustawicznego, j. polski
45  Turek Ewa historia, WOS, historia i społeczeństwo
46  Wierzbowski Zbigniew przedmioty ekonomiczne i handlowe
47  Wiśniewska Anita język niemiecki
48  Wiśniewska Dorota przedmioty ekonomiczne
49 Zubko Artur przedmioty mechaniczne
50  Żabiński Arkadiusz wychowanie fizyczne

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

lp nazwisko i imię nauczane przedmioty
1 Błędzka Danuta religia
Ferlin Krzysztof przedmioty informatyczne
3   Grabowski Zdzisław zajęcia praktyczne
4   Kowalski Ryszard zajęcia praktyczne
5   Klimek Łukasz przedmioty informatyczne, wych. internatu
6   Kończewski Krzysztof przedmioty służb mundurowych, wych. internatu
7   Künstler Bolesław   matematyka
8   Lewicki Łukasz fizyka
9   Łęgowska Marta matematyka
10   Mikołajczak Dariusz zajęcia praktyczne
11   Rutkowska Małgorzata   przedmioty logistyczne
12   Stenzel Michał język niemiecki
13   Turbak Paweł fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
14   Zrada Piotr Informatyka

Oprac. T. Gierszewski