+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

STYPENDIA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW👈🤓
Od 7 lipca można składać wnioski o stypendia pomostowe❗️
ℹ️ Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII Edycję Programu Stypendiów Pomostowych
❗️Osoby, które zakwalifikują się do Programu otrzymają, w roku akademickim 2023/2024, stypendium w rocznej wysokości 7.000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach od października do lipca
🤓Program skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy:
✔️ ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
oraz którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
✔️są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
✔️są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
✔️mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
✔️pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443,00 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2023 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
✔️osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony :