+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Wniosek z ZFŚŚ - Pilne

Prosimy serdecznie, wszystkich pracowników oraz emerytów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie o wypełnienie i złożenie wniosku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wniosek neleży złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31.05.2023 lub przesłać skan opatrzony własnoręcznym podpisem również do tego terminu. Sprawę należy traktować jako pilną. W załączeniu wniosek.

Wniosek ZFŚŚ 2023 word