+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W  Zespole Szkół w Wąbrzeźnie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej.  

Celem konkursu było promowanie ekologii, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą i formami jej ochrony, rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na konieczność działań w celu ochrony zasobów naturalnych.

Laureatami konkursu zostali: Patrycja Balawajder, Marcel Budzyń i Adrian Dybowski.