+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 22 IV 2022 - Sprzątanie linii brzegowej jezior wąbrzeskich

W tym czasie organizowane są w całej Polsce wydarzenia, które promują aktywne działanie na rzecz środowiska

m.in. konferencje, akcje sprzątania świata. Do akcji włączyła się również nasza szkolna młodzież, która przy współpracy Koła Miejskiego - Polskiego Związku Wędkarskiego podjęła aktywne działania.

Uczniowie klasy 1 TL z zaangażowaniem przystąpili do sprzątania linii brzegowej naszych wąbrzeskich jezior. Niestety człowiek bardzo zaśmieca swoją planetę, wpływa to negatywnie na walory krajobrazowe i degradację środowiska naturalnego. Wspólnie dbajmy o naszą planetę !!!!

Każdego roku święto odbywa się pod określonym hasłem przewodnim. W 2022 roku brzmi ono: "Inwestujmy w naszą planetę". Ma zwrócić uwagę na konieczność zmian w różnych obszarach działalności oraz wspólną odpowiedzialność - przedsiębiorstw, polityków i obywateli - za ekosystem.