+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Ogłoszenie o naborze, w ramach projektu "Dziś nauka, jutro praca IV"

UniaProjekt

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

        „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór  uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów:

 • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie
  • Zajęcia pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych 
  • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla techników mechaników
  • Zajęcia pozalekcyjne dla techników logistyków
  • Zajęcia pozalekcyjne dla techników ekonomistów
  • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego
  • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego (TI, TŻiUG)
  • Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z matematyki
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z geografii
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z języka angielskiego
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (TI, TŻiUG)
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariacie i na stronie internetowej:

Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/

 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 17 września 2021r. do 24 września 2021r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208, 209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty:

 word Deklaracja przystąpienia do projektu.

 word  Oświadczenie uczestnika projektu.

 word Poświadczenie dyrektora szkoły.

 word Lista uczestników.

 word Regulamin rekrutacji.

 word  Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego. 

 pdf  Ogłoszenie o naborze.