+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Rekrutacja do Szkoły branżowej II stopnia.

Drodzy absolwenci Szkół branżowych I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną kontynuacji nauki na poziomie Szkoły branżowej II stopnia.

Nauka na tym etapie edukacyjnym trwa 2 lata, oraz umożliwia zdawanie egzaminu zawodowego (tytuł technika), oraz matury. Absolwent legitymuje się wykształceniem średnim branżowym.

Co ważne, do szkoły branżowej II stopnia, mogą uczęszczać również absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych, którzy rozpoczęli swoją naukę w roku szkolnym 2012/2013.

Na dzień dzisiejszy w Zespole Szkół uruchomione są dwie kwalifikacje zawodowe tj.

I. Technik handlowiec – dla absolwentów kierunku sprzedawca

II. Technik mechanik – dla absolwentów kierunków: mechanik-monter maszyn i urządzeń, użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejszy operator obrabiarek), wykonywanie i naprawa elementów maszyn… (wcześniejszy ślusarz)

Zajęcia odbywają się w weekendy wg wcześniejszego harmonogramu. Co ważne dokumenty może składać każdy legitymujący się powyższymi kwalifikacjami (nie tylko absolwenci naszej szkoły)