+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Staże zawodowe w ramach projektu "Dziś nauka, jutro praca III"

UniaProjekt

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

Dziś nauka jutro praca III” nr RPKP.10.02.03-04-0003/18

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 18 uczniów na staże zawodowe do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów

  • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariacie i na stronie internetowej:

Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/

  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl

  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

Termin składania dokumentów: od 26 kwietnia 2021r. do 7 maja 2021r.

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.