+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń - ważne informacje dla klas kończących naukę - aktualizacja

W związku z nowym Rozporządzenie MEN z dnia 15.04.2021r, informuję o zasadach kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

W związku z powyższym od 19 kwietnia br. zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów ( klasy III szkoły branżowej I stopnia) będą prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkól prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców od 19 kwietnia 2021r. o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Natomiast obecne terminy praktyk zawodowych dla uczniów klasy III technik logistyk oraz klasy II technik mechatronik/ technik hotelarz , które zgodnie ze szkolnym harmonogramem powinny odbywać się od 12 kwietnia 2021r. do 07 maja 2021r. zostają przesunięte do 25 kwietnia 2021r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Źródło: https://www.gov.pl/