+48 56 688 13 52 wew. 21

Nabór uczniów do projektu DNJPIV. Zajęcia pozalekcyjne - Przyjęcia okolicznościowe - serwis bufetowy.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19        

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Formy wsparcia:

  1. Zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia, wizyty studyjne oraz tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy obejmujące wyposażenie pracowni zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - typ wparcia 1c,1j, 3.

            Zajęcia pozalekcyjne: przyjęcia okolicznościowe-serwis bufetowy

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariacie i na stronie internetowej: Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,

87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 01.09.2023-06.09.2023r.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o naborze  pdf

Deklaracja uczestnika word

Oświadczenie uczestnika projektu word

Poświadczenie dyrektora szkoły word

Regulamin rekrutacji word

Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego pdf

Lista uczestników

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.