+48 56 688 13 52 wew. 21

Projekt edukacyjny "Śladami komisarza Bernarda Grossa"

Nagłówek

Projekt miał na celu przybliżenie młodzieży twórczości Roberta Małeckiego. Naszą przygodę z pisarzem rozpoczęliśmy od zakupu do szkolnej biblioteki powieści „Skaza” oraz „Wada” z funduszy NPRCZ. Kolejnym etapem był udział w spotkaniu autorskim oraz przeprowadzenie wywiadu z twórcą nagradzanych powieści kryminalnych, których akcja osadzona jest w pobliskiej Chełmży. Ponieważ Robert Małecki twierdzi, że za wyjątkiem drobnych poprawek miasto jest przedstawione w powieściach 1:1, postanowiliśmy wykonać dokumentację fotograficzną idąc tropem bohatera,komisarza Bernarda Grossa i sprawdzić czy tak jest w rzeczywistości. W tym celu udaliśmy się na wycieczkę i ze zdumieniem stwierdziliśmy,że Chełmża opisana na kartach powieści to to samo miasto, po którym spacerujemy. Efektem naszej pracy jest prezentacja, która stanowi podsumowanie podjętych działań, opatrzona cytatami i zdjęciami Chełmży.

     W projekcie udział brali uczniowie klas trzecich i czwartych.

Sabina Mikulska

Prezentacja - Śladami komisarza Bernarda Grossa pdf